Звітність Роял Менеджмент

Звітність Роял Менеджмент – підтверджена публічна звітність Компанії з управління активами. Аудиторськи висновки незалежного аудитора, щодо фінансового звіту

Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає фінансову звітність відповідно до діючого законодавства. Статистична звітність, що використовує грошовий вимірник, ґрунтується на даних бухгалтерського обліку і подається в установленому обсязі органам державної статистики.

Відповідальність за стан бухгалтерського обліку, своєчасне подання фінансової звітності покладається на Генерального директора та головного бухгалтера Товариства (особу, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку).

Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства й завершується 31 грудня цього ж року; наступні фінансові роки визначаються у відповідності з календарними роками

Річна фінансова звітність, а також звіт про прибутки та збитки Товариства затверджуються Загальними зборами Учасників

Перевірки фінансової діяльності Товариства здійснюються державними податковими адміністраціями, іншими державними органами у межах їх компетенції, Ревізійною комісією (Ревізором) Товариства чи/та аудитором (аудиторською фірмою).

Аудиторський висновок

(звіт незалежного аудитора)
щодо фінансової звітності

Перевірки не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства

Служба внутрішнього аудиту (контролю) Товариства – це визначена окрема посадова особа, що проводить внутрішній аудит (контроль) Товариства, яка призначається за рішенням Загальних зборів Товариства, підпорядковується та звітує перед ними

Служба внутрішнього аудиту (контролю) Товариства організаційно не залежить від інших підрозділів Товариства

Діяльність служби внутрішнього аудиту (контролю), здійснюються на підставі Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) Товариства, яке визначає статус, функціональні обов’язки та повноваження служби внутрішнього аудиту (контролю).

Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) Товариства затверджується рішенням Загальних зборів Товариства.

Товариства з обмеженою відповідальністю
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ МЕНЕДЖМЕНТ»