Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд
«ХАУЗ КАПІТАЛ»

(ТОВ «КУА « РОЯЛ МЕНЕДЖМЕНТ»)

1 квартал 2023 року

1 півріччя 2023 року

9 місяців 2023 року