Розпорядження НКЦПФР

Хауз Капітал – пайовий венчурний фонд, що проводить свою діяльність на фондовому ринку України.

Досягнення норм ативів ПВНЗІФ «ХАУЗ КАПІТАЛ»

Хауз капітал – Пріоритетни напрямком інвестування інвестіційної діяльності Фонду є вкладання грошових коштів в такі галузі як: будівництво, страхування, девелоперські проекти.

Iнвестування в вище зазаначені галузі здійснюється шляхом придбання цінних паперів, дервативів та корпоративних прав підприємств цих галузей, облігацій та нерухомості з урахуванням вимог чинного законодавства.

До складу активів фонду можуть входити боргові забов’язання.

Такі забов’язання можуть бути оформлені векселями, заставами, договорами позики та в інший спосіб, не заборонений чинним законодавством України.

Позики за рахунок коштів фонду можуть надаватися тільки юридичним особам, за умов що не менш як 10 відсотків статутного капіталу відповідної юридичної особи належить фонду.

Учасники фонду можуть бути юридичні та фізичні особи, які є власниками інвестиційних сертифікатів цього фонду.

Фізичні особи можуть бути учасниками фонду ХАУЗ КАПІТАЛ за умови придбання інвестиційних сертифікатів фонду в кількості, яка за номінальною вартістю цих інвестиційних сертифікатів складає не менш ніж 1500 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановленому законом на 1 січня 2014 року.

Винагорода компанії визначається як відсоток вартості чистих активів Фонду, розрахована у співвідношенні до вартості чистих активів нараховуються щомісячно коштами.

Максимальний розмір винагороди, розраховується у співвідношенні до вартості чистих активів фонду, не може перевищувати 10 відсотків середньомісячної вартості чистих активів протягом фінансового року.

Визначеної відповідно до нормативно-правових актів національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Остаточний розмір винагороди Компанії Фонду, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду, визначається за рішенням Уповноваженого органу Компанії.

Право на отримання дивідендів мають особи, які є учасниками Фонду на початок строку виплати дивідендів.

В разі прийняття уповноваженим органом Компанії рішення про виплату дивідендів виплата дивідендів учасникам здійснюється один раз на квартал до 5 числа місяця кварталу, наступного за звітним.

Виплата дивідендів здійснюється з дотриманням вимог законодавства про депозитарну систему.

Регламент

Інвестування в вищезазначені галузі здійснюється шляхом придбання цінних паперів, дервативів та корпоративних прав підприємств цих галузей, облігацій та нерухомості з урахуванням вимог чинного законодавства.

ПВНЗІФ «ХАУЗ КАПІТАЛ»

Свідоцтво ЄДРІСІ

Відомості про ПВНЗІФ «ХАУЗ КАПІТАЛ»