Роял Менеджмент – управління активами інститутів спільного інвестування

КУА РОЯЛ МЕНЕДЖМЕНТ Товариство що має право одночасно здійснювати управління активами кількох інвестиційних та/або пенсійних фондів. Надавати консалтингові послуги з питань функціонування фондового ринку та управління активами

Управління активами корпоративних інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній Товариство здійснює на підставі відповідних договорів.

Товариство може від свого імені укладати угоди (договори, контракти), набувати майнових і особистих немайнових прав, нести обов’язки, пов’язані з його діяльністю, виступати позивачем та відповідачем у суді, господарському суді та третейському суді.

Має право створювати на території України та за її межами філії, представництва та дочірні підприємства, бути засновником і акціонером (учасником) акціонерних та інших господарських товариств, громадських об’єднань, вступати в об’єднання підприємств, створювати спільні підприємства з іноземними суб’єктами господарської діяльності, брати участь в діяльності міжнародних організацій згідно з чинним законодавством України.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ створено у 2015 році з метою проведення діяльності з управління активами інститутів спільного інвестування.

КУА РОЯЛ МЕНЕДЖМЕНТ у 2015 році було створено Пайовий венчурний не диверсифікований закритий інвестиційний фонд «ХАУЗ КАПІТАЛ» для проведення діяльності зі спільного інвестування.

Компанія має значний досвід з проведення діяльності з управління активами інститутів спільного інвестування, що дозволяє досягати найкращих результатів в реалізації поставлених цілей.

Наш колектив складається з професіоналів, кваліфікація яких підтверджена відповідними сертифікатами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Наші фахівці мають широкий досвід роботи з надання послуг на фондовому та фінансовому ринках в частині управління активами інституційних інвесторів.

КУА РОЯЛ МЕНЕДЖМЕНТ проводить свою діяльність у відповідності до законодавства України та національних і міжнародних стандартів ведення бізнесу.

Євенок Юрій Юрійович є Генеральним Директором КУА «РОЯЛ МЕНЕДЖМЕНТ».

ЛІЦЕНЗІЯ
СТАТУТ
СВІДОЦТВО
ВИПИСКА