АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«БІЛДІНГ ІНВЕСТ»

Примітки до проміжної фінансової звітності за 1 квартал 2024 року, що закінчився 31 березня 2024 року