Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд
«ХАУЗ КАПІТАЛ»

(ТОВ «КУА « РОЯЛ МЕНЕДЖМЕНТ»)

за 1 квартал 2022 року

1 півріччя 2022 року

9 місяців 2022 року

12 місяців 2022 року