Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд
«ХАУЗ КАПІТАЛ»

(ТОВ «КУА « РОЯЛ МЕНЕДЖМЕНТ»)

за 1 квартал 2022 року